( ISSN 2277 - 9809 (online) ISSN 2348 - 9359 (Print) ) New DOI : 10.32804/IRJMSH

Impact Factor* - 6.2311


**Need Help in Content editing, Data Analysis.

Research Gateway

Adv For Editing Content

   No of Download : 9    Submit Your Rating     Cite This   Download        Certificate

महाराष्ट्रात इंग्रजांविरुद्ध झालेले उठाव

    1 Author(s):  PROF. DR. ARUNA RAVINDRA WAGHOLE

Vol -  15, Issue- 3 ,         Page(s) : 11 - 18  (2024 ) DOI : https://doi.org/10.32804/IRJMSH

Abstract

ब्रिटिशांनी महाराष्ट्रात सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या जाती-जमातींच्या उठावांना तोंड द्यावे लागले. सर्वच उठाव हे भारतात देशभक्तीने भारावलेले होते असे नाही, तर या उठावातून बरेच उठाव आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी, त्यांच्या अधिकारांवर ब्रिटिशांनी आणलेली बंधने झुगारून देण्यासाठी घडवून आणले गेले. या उठावात प्रामुख्याने

*Contents are provided by Authors of articles. Please contact us if you having any query.


Bank Details